INFORMASJON TIL TILTAKSDELTAKERE

For arbeidssøkere som er i tiltak hos Fønix må du på grunn av koronasituasjonen ha avtale med din jobbspesialt i Fønix før du møter i våre lokaler. Dette for å kunne overholde de smittebegrensende tiltakene som nå gjelder.