Hvem er vi og hva står vi for?

Fønix er et unikt HR-hus i Vestfold. Vi tilbyr produkter og tjenester innenfor integrering, omstilling og kompetanseheving i arbeidslivet. Vårt hovedfokus er å få arbeidssøkere ut i jobb. 

Fønix AS har ca 200 ansatte og en omsetning på 170 mill. kroner. Vi har hovedkontor i Sandefjord og 9 avdelingskontorer fordelt over hele Vestfold.

Vi har et sterkt fagmiljø og godt nettverk i næringslivet.

I løpet av 2017 formidlet Fønix 1435 personer til ordinært arbeid, i tillegg bistod vi godt over 100 bedrifter med løsninger på sykefravær, omstilling og kompetanseheving.

 

 

 

 

 

Visjon og verdier
Visjon og verdier

I Fønix har vi ”En dag hvor alle skaper verdi for arbeidsgiver og seg selv” som visjonen vi arbeider etter. Dette har gitt oss mottoet ”Livsglede gjennom arbeid”. For oss betyr det at vi har en grunnleggende tro på at alle mennesker kan delta og lykkes med å skape et liv med mening og tilhørighet og at arbeid er den viktigste enkeltfaktoren for livskvalitet.

Gjennom våre verdier – raus, fleksibel, kompetent og målrettet – er vårt hovedfokus å få mennesker ut i jobb og forhindre at noen faller ut av arbeidslivet.

Eierskap og styre

Fønix AS

Org.nr. 912031527 

Adm. dir. Toril Gogstad

Styre:

Kjell Sletsjøe, styreleder

Bror-Lennart Mentzoni, nestleder

Helene Berg Allum, styremedlem

Marit Sagen Gogstad, styremedlem

Hege Norøm, styremedlem

Nina Hem, styremedlem (ansattevalgt)

Hanne Andersen-Ranberg, styremedlem (ansattevalgt)

 

Fønix AS er et aksjeselskap eid av Sandefjord kommune (100%) .

Fønix AS består av merkevarene Fønix og Tangent.

 

 

Eierskap og styre
Kompetanse
Kompetanse

Fønix er en kompetansebedrift med hovedvekt på kunnskap og erfaring innen formidling og veiledning av arbeidsgivere og arbeidssøkere. Gjennom karriereveiledningsverktøyet vip24 og individuell veiledning, jobber vi med å finne ressursene som leder til mestring hos arbeidstakeren, både nå og i framtiden.

Bedriftens ansatte har bred kompetanse innen veiledning, helse- og sosialfag, pedagogikk, psykiatri samt administrasjon og ledelse. I tett kontakt med arbeidsgivere og basert på arbeidsgiveres behov, har vi utviklet jobbrelatert norskopplæring hvor vi raskt integrerer fremmedspråklige i jobb. I samarbeid med arbeidsgivere utvikler vi også bedriftsintern opplæring, med styrking av formal kompetanse, for å forhindre at utsatte arbeidstakere faller ut av arbeid.

Våre ansatte har erfaring i å jobbe tverrfaglig med arbeidsgivere, det offentlige og ulike helsetjenester med fokus på å finne gode løsninger i arbeidsforhold.

Kvalitet

 

Kvalitet på våre tjenester er en forutsetning for at våre samarbeidspartnere og kunder skal ha tillit til oss.

Fønix har siden 2009 blitt sertifisert i det europeiske kvalitetssystemet EQUASS. Dette er et system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Fønix ble sist resertifisert i mai 2017.

Fønix har etablert ett eget Kvalitetsforum som sikrer kvalitet i alle ledd i bedriften og et viktig element i dette arbeidet er å strukturere tilbakemeldingene fra våre arbeidssøkere for å hele tiden forbedre vår arbeidsprosess.

Fønix gjennomfører kundetilfredshets- og ansattundersøkelser (gjennomført av tredjepart).

 

Kvalitet

Ønsker du vite mer

Kontakt oss