ARBEIDSLIVETS KOMPETANSEPARTNER

Fønix representerer et helhetlig tilbud med fokus på omstilling og kompetanseheving i arbeidslivet.

Bedrifter

Få det beste ut av dine medarbeidere

Fønix arbeider for å forhindre utstøting, fremme integrering og rekruttering, samt bidra til økt trygghet for utsatte arbeidstakere gjennom styrking av formell kompetanse.

Produkter og tjenester

 • REDUSER SYKEFRAVÆRET

  Fønix er en nøytral samarbeidspartner som bidrar til å løse krevende og fastlåste situasjoner.

  Les mer
 • KARRIERE- OG JOBBVEILEDNING

  Mangler du en god plan for jobb og utdanning? Fønix tilbyr grundig og personlig karriere- og jobbveiledning til ungdom og voksne.

  Les mer
 • ARBEIDSNORSK

  Mange bedrifter har ansatte med fremmedspråklig bakgrunn. Det å beherske norsk arbeidsspråk er en viktig forutsetning for et godt og sikkert arbeidsmiljø.

  Les mer
 • BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET

  Kompetansepluss er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med lite formell utdanning. Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

  Les mer
 • FAGBREV I BEDRIFT

  Norske bedrifter har et stort behov for faglært arbeidskraft. For å dekke behovet for fagarbeidere i fremtiden, er det ikke nok at unge velger fagutdanning. Voksne ufaglærte i jobb må også få sjansen til å ta fagbrev.

  Les mer
 • INVESTER I DINE MEDARBEIDERE

  Det lønner seg! Medarbeidere som får brukt sine evner og ressurser skaper godt arbeidsmiljø og bedre resultater.

  Les mer
 • KURS I OPPFØLGING AV SYKEMELDTE

  Meld deg på kurs og få større trygghet og gjennomslagskraft

  Les mer

Rekruttering og hospitering

Ved å benytte Fønix får du hjelp til å ansette de rette personene. Vi har god erfaring med å matche arbeidsgivers behov med arbeidssøkeres kompetanse og ressurser. 

Noen fordeler ved å samarbeide med Fønix:

 • Kjenner arbeidssøkerne og har kompetanse på valg av rett person til rett jobb
 • Tett oppfølging av arbeidssøker og bedrift
 • Uforpliktende utprøvings- og opplæringsperiode
 • Kan ha arbeidsgiveransvaret i opplæringsperioden
 • Kunnskap om økonomisk og teknisk Tilrettelegging ved ansettelser
 • Tilbyr tjenester i hele Vestfold
 • Tett samarbeid med næringslivet i Vestfold

Vår målsetting er å få etablert en permanent arbeidsplass, for på den måten å bidra til verdiskapning for bedriften og den enkelte arbeidssøker. 

Utgifter til lønn kan helt eller delvis dekkes av oss via relevante offentlige støtteordninger. Bedriften får også en dedikert konsulent som vil følge opp både arbeidstaker og arbeidsgiver etter behov.

Kontakt oss

 

Rekruttering og hospitering

Ønsker du vite mer

Kontakt oss